trustpilot

Algemene voorwaarden

Annulering van een (aangevraagde) cursus of lezing

Annuleren kan alleen schriftelijk via info@onderwijsdesk.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. De totale kosten van een cursus of lezing worden in rekening gebracht bij annulering vanaf 30 dagen voor de aanvang van de cursus of lezing. De achtergrondinformatie wordt dan alsnog toegestuurd.

De inschrijving/gereserveerde plaats is echter niet naamsgebonden dus bij verhindering is vervanging mogelijk, indien dit vooraf via info@onderwijsdesk.nl of bij het secretariaat (035 6957020) is gemeld.

Certificaat

Bij elke cursus wordt op een presentielijst bijgehouden of u aanwezig bent geweest. U ontvangt een certificaat wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest.

Uitstel of afstel cursus

Mocht een cursus geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe twee weken voor de startdatum geïnformeerd. Mocht een cursusbijeenkomst onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan de Opvoeddesk B.V. / Onderwijsdesk niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

Klachtenregeling

De Onderwijsdesk staat bekend om haar cursussen van hoge kwaliteit en wil deze graag behouden. Mocht er iets in onze werkwijze of dienstverlening ter verbetering zijn gelieve dan een telefonische afspraak te maken met Esmaralda Kranendonk.

 Een klacht kan via info@onderwijsdesk.nl gemeld worden. Binnen één werkweek wordt deze schriftelijk bevestigd. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen en in goed onderling overleg een oplossing naar tevredenheid gezocht. In het bijzondere geval dat er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de directie op de hoogte gebracht en wordt binnen 2 weken de uitkomst bericht.