EDI (VO) – Veelgestelde vragen

Brigitta Mathijssen

Leestijd: 3 min

Antwoord op veelgestelde vragen van leerkrachten

“Wat is EDI?”

EDI is een bewezen aanpak om de leseffectiviteit te verhogen en te zorgen voor betere leerprestaties bij alle leerlingen. Of je nu leraar Nederlands, wiskunde, gymnastiek of CKV bent. EDI biedt je handvatten om alle leerlingen te motiveren en lesdoelen te laten halen.

“Is EDI ook geschikt voor het VO?”

Ja natuurlijk! Steeds meer leraren in het VO zijn enthousiast over EDI. EDI geeft het lesgeven weer terug aan de leraar en dat betekent dat het vooral gezien moet worden als een denkkader. De leraar gebruikt dit kader om de les weloverwogen voor te bereiden: welke keuzes passen bij deze les, deze groep, in deze situatie en bij dit vakgebied zodat het een goede les wordt waarin alle leerlingen leren.

“Waarom is het doel benoemen zo belangrijk?”

Uit onderzoek van Hattie (2014) komt naar voren dat het benoemen van het doel effectgrootte 0.56 heeft (effectgrootte van >0.40 is effectief). Als je weet wat het doel is, filter je informatie gericht op het doel. Het helpt de leerlingen focussen en geeft richting aan het leerproces. Bij elke les moet je het doel duidelijk en concreet benoemen, het liefst ook visueel voor de continuïteit. Hierbij gaat het om de vraag wat de leerlingen aan het eind van de les kunnen.

“Kun je in het VO ook wisbordjes gebruiken?”

Ja zeker! Een wisbordje wordt ingezet bij het controleren van begrip. Het voordeel is dat alle leerlingen actief zijn en dat de leraar in één oogopslag kan zien of alle leerlingen de instructie begrepen hebben en kunnen toepassen. Ook VO-leerlingen vinden het werken met wisbordjes leuk!

Brigitta Mathijssen

Expliciete Directe Instructie (VO)

Brigitta Mathijssen is gecertificeerd EDI-trainer. Brigitta geeft cursussen en begeleidt scholen met een ambitie om de onderwijskwaliteit en de leeropbrengst te verhogen.

Geef een reactie