Algemene voorwaarden
 • Annuleringsvoorwaarden

  Annulering van een (aangevraagde) cursus of lezing 

  Annuleren kan alleen schriftelijk via info@onderwijsdesk.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. De totale kosten van een cursus of lezing worden in rekening gebracht bij annulering vanaf 30 dagen voor de aanvang van de cursus of lezing. De achtergrondinformatie wordt dan alsnog toegestuurd.

  De inschrijving/gereserveerde plaats is echter niet naamsgebonden dus bij verhindering is vervanging mogelijk, indien dit vooraf via info@onderwijsdesk.nl of bij het secretariaat (035 6957020) is gemeld.

 • Privacyverklaring

  Uw privacy is voor de Onderwijsdesk, label van De Opvoeddesk B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

   

  In deze privacyverklaring krijgt u informatie over wat de Onderwijsdesk via www.onderwijsdesk.nl allemaal doen met de informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met De Opvoeddesk B.V.

  Contactformulier
  De Onderwijsdesk verzamelt verschillende persoonsgegevens, met als doel om:

   

  • Met u als opdrachtgever of deelnemer te kunnen communiceren, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan uw informatie- of  offerte verzoeken.
  • De overeengekomen dienst (zoals een cursus of studiedag) uit te kunnen voeren.
  • Bewerkingen te doen die samenhangen met de bedrijfsvoering van de Onderwijsdesk.

   

  Hiervoor gebruiken wij uw telefoonnummer, factuuradres, e-mailadres en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

  Nieuwsbrief
  U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze cursussen en overige diensten. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
  Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze gegevens worden bewaard tot een maand nadat u het abonnement hebt opgezegd.

  Reclame
  Wij willen u graag informatie sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

  • per e-mail
  • via social media
  • per telefoon

  U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. U kunt dit aangeven als u wordt gebeld.

  Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
  Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

  In onze dienst zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

  Cookies
  Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies.

   

  U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van onze website werken dan niet goed meer. Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

  Inschrijvingen
  Op onze website zijn er diverse inschrijfformulieren voor cursussen. Indien er behoefte is om deze gegevens voor onderzoek te gebruiken, dan wordt door ons altijd vooraf toestemming aan u gevraagd.

  Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze dienst gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

  Beveiliging
  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

   

  Ondanks dat de Onderwijsdesk alle mogelijke beveiligingsmaatregelen heeft genomen en zal nemen, zijn aan de verwerking van persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. De formulieren worden verstuurd via een beveiligde verbinding (https).

  Wijzigingen in deze privacyverklaring
  Wanneer onze dienst wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

  Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
  Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

   

  U hebt de volgende rechten:

   

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

   

  Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

  Klacht indienen
  Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Contactgegevens
  De Opvoeddesk B.V. / Onderwijsdesk
  Schoutenbosje 5
  1251 LE Laren
  info@onderwijsdesk.nl
  035 695 70 20

 • Klachtenregeling

  De Onderwijsdesk staat bekend om haar cursussen van hoge kwaliteit en wil deze graag behouden. Mocht er iets in onze werkwijze of dienstverlening ter verbetering zijn gelieve dan een telefonische afspraak te maken met Esmaralda Kranendonk.

   

  Een klacht kan via info@onderwijsdesk.nl gemeld worden. Binnen één werkweek wordt deze schriftelijk bevestigd. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen en in goed onderling overleg een oplossing naar tevredenheid gezocht. In het bijzondere geval dat er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de directie op de hoogte gebracht en wordt binnen 2 weken de uitkomst bericht.

 • Cookie Policy

  De Onderwijsdesk wil graag dat je de website www.onderwijsdesk.nl optimaal kunt gebruiken. Daar zijn cookies voor nodig. Op deze pagina lees je precies hoe, waarom en wanneer cookies worden gebruikt.

   

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als je een website bezoekt. Cookies maken het bezoek aan de website van de Onderwijsdesk gebruiksvriendelijker.

   

  Waarom gebruikt de Onderwijsdesk cookies?

  Wij maken gebruik van cookies om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Dankzij cookies krijg je relevante informatie en kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken. De cookies die de Onderwijsdesk gebruikt bewaren geen naam en adresgegevens, alleen gegevens betreffende je gebruik van onze website worden opgeslagen (bezochte pagina’s, technische details en ip-adres). Deze gegevens dienen voor analyse van het websitebezoek, zodat wij onze website kunnen optimaliseren en je in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met deze informatie om. De informatie en aanbiedingen die je ontvangt, komen dan ook uitsluitend van de Onderwijsdesk.  Lees hier ons privacybeleid.

   

  Wat gebeurt er als cookies uitgezet worden?

  Als je je cookies uitzet kunnen wij je op basis van jouw interesse niet op de hoogte houden van specifieke cursusinformatie. En hebben wij minder inzicht in het websitegebruik, zodat wij deze niet kunnen optimaliseren om je in de toekomst nog beter van dienst te zijn.

   

  Afmelden cookies

  Wil je toch liever geen gebruik maken van cookies dan kun je deze op elk gewenst moment uitzetten of verwijderen via je browser.