Algemene voorwaarden
 • Algemene voorwaarden

  Annulering van een (aangevraagde) cursus of lezing

  Annuleren kan alleen schriftelijk via info@onderwijsdesk.nl. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst. De totale kosten van een cursus of lezing worden in rekening gebracht bij annulering vanaf 30 dagen voor de aanvang van de cursus of lezing. De achtergrondinformatie wordt dan alsnog toegestuurd.

  De inschrijving/gereserveerde plaats is echter niet naamsgebonden dus bij verhindering is vervanging mogelijk, indien dit vooraf via info@onderwijsdesk.nl of bij het secretariaat (035 6957020) is gemeld.

  Certificaat

  Bij elke cursus wordt op een presentielijst bijgehouden of u aanwezig bent geweest. U ontvangt een certificaat wanneer u minimaal 90% aanwezig bent geweest.

  Uitstel of afstel cursus

  Mocht een cursus geen doorgang kunnen vinden of moeten worden uitgesteld, dan wordt u daarover in principe twee weken voor de startdatum geïnformeerd. Mocht een cursusbijeenkomst onverhoopt uitvallen, bijvoorbeeld door ziekte van de docent, dan kan de Opvoeddesk B.V. / Onderwijsdesk niet aansprakelijk gesteld worden voor gederfde inkomsten of omzet of welke inkomensschade dan ook.

  Accreditaties

  Voor veel cursussen vraagt de Onderwijsdesk validatie/accreditatie aan i.v.m. het Registerleraar / Lerarenportfolio. Op onze website staat aangegeven welke cursus reeds is gevalideerd. Het kan onverhoopt voorkomen dat een accrediterende vereniging besluit om de aan een eerdere uitvoering toegekende validatie te veranderen. De Opvoeddesk B.V. / Onderwijsdesk kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

  Corona

  We willen dat onze cursussen zo veilig en prettig mogelijk verlopen. Wij volgen de landelijke richtlijnen van het RIVM. Daarom gelden de volgende maatregelen:

  ·      Heeft u last van griep- of verkoudheidsverschijnselen? Blijf dan thuis. Dit geldt ook indien één van uw huisgenoten dergelijke verschijnselen zou vertonen. Uw inschrijving is niet naamsgebonden. Kortom een collega kan uw plaats innemen. Er vindt geen restitutie plaats. Volgt u een meerdaagse cursus? Neemt u dan contact met ons op. Met de docent wordt een oplossing gezocht i.v.m. de gemiste cursusdag.

  ·      Desinfectiemiddelen zijn aanwezig. Er is extra hygiëne na het gebruik van het sanitair.

  ·      De hal en de zaalopstelling in de cursusruimte borgen beiden de anderhalve meter afstand.

  ·      Lunch: wij serveren zoals u van ons gewend bent een goed verzorgde (to go) lunch, maar uiteraard ook met de juiste afstand. De lunch wordt in de cursusruimte geserveerd. Met het assortiment wordt rekening gehouden, zodat dit veilig genuttigd kan worden. Koffie, thee, water, fris en snacks worden op een veilige manier aangeboden.

  ·      We blijven in de cursusruimte en niet op andere plekken in het gebouw. U kunt tijdens de lunchpauze op ons terras zitten, een wandeling naar de Brink maken of de weg oversteken naar het hertenkamp, waar ook zitbanken staan.

  ·      Indien de docent verkouden is: de cursus vindt dan tijdelijk online plaats en wordt weer op locatie vervolgd, zodra de docent klachtenvrij is.

  ·      Indien de docent ziek is en een online cursusdag niet mogelijk is, wordt de cursusdag verplaatst.

  NB. Indien de RIVM maatregelen worden aangescherpt en een (meerdaagse) cursus op locatie (tijdelijk) niet mogelijk is, dan wordt de cursus waarvoor u zich ingeschreven heeft altijd online gegeven. U kunt uw inschrijving niet annuleren of doorplaatsen en er vindt geen restitutie plaats. 

 • Klachtenregeling

  De Onderwijsdesk staat bekend om haar cursussen van hoge kwaliteit en wil deze graag behouden. Mocht er iets in onze werkwijze of dienstverlening ter verbetering zijn gelieve dan een telefonische afspraak te maken met Esmaralda Kranendonk.

   

  Een klacht kan via info@onderwijsdesk.nl gemeld worden. Binnen één werkweek wordt deze schriftelijk bevestigd. Vervolgens wordt er telefonisch contact opgenomen en in goed onderling overleg een oplossing naar tevredenheid gezocht. In het bijzondere geval dat er geen bevredigende oplossing wordt gevonden, wordt de directie op de hoogte gebracht en wordt binnen 2 weken de uitkomst bericht.